Udruga žena Sv. Nedelja “Mendula“ zahvaljuje se svim pravnim i fizičkim osobama, učesnicima, volonterima i donatorima koji su bilo financijski, materijalno ili osobnim radom podržali našu 22. po redu Humanitarnu akciju „SVI ZA DAVIDA“.
Nećemo ih nabrajati pojedinačno da se ne bi desilo da nekoga zaboravimo spomenuti, ali svatko od njih pronaći će se u ovim riječima i brojkama.
Za dvije rate OPTUNE uređaja uplaćeno je tvrtki NOVOCURE 383.131,98 kn te za Davidovu operaciju u Instanbulu 188.200,00 kn.
Na Posebnom računu humanitarne akcije „SVI ZA DAVIDA“ stanje na dan 01. rujna 2022.g. iznosi 201.127,66 kn koje će se utrošiti za potrebe Davidovog daljnjeg liječenja sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći.
Tijekom 90 dana trajanja humanitarne akcije “Svi za Davida”, i uz podršku Općina Labinštine, Mošćeničke Drage i Brseča, žene Udruge “Mendula” sudjelovale su sa svojim aktivnostima na više od dvadeset lokacija.
Zahvaljujemo se Mladima Labinštine i vanjskim volonterima na osobnom angažiranju i uključenju u humanitarnu akciju te svima koji ste svojim donacijama ponovno pokazali svoju humanost i brigu za potrebite.
Jer dobro je činiti dobro!
Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula”