Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ Nedešćina  29.srpnja sudjelovala je na dva velika i značajna događaja.
Na manifestaciji “Šćorice” u Pićnu u organizaciji Općina Pićan pripremala je humanitarne fritule. A u Raši na “54. Labinskim kontima”, naša neumorna Folklorna skupina “Mendula” otplesala je “Labinski balon” pod pratnjom meha Višković Larija i vodstvom prof. Marčele Rajković-Crevar.
Zahvaljujemo se organizatorima na pozivu i suradnji, svim našim donatorima te svima vama koji nas pratite i podržavate u našim aktivnostima.