Ponosno vam javljamo da je naša Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ Nedešćina dobitnica Državne nagrade za humanitarni rad u 2021.godine.
Nemamo riječi kojima bi opisali našu veliku sreću i ponos.
Hvala svima koji su prepoznali naš rad i trud, ali i našu veliku želju da činimo dobro.
Hvala našim dragim volonterkama, hvala našim donatorima, bez kojih niti jedna naša akcija ne bi bila uspješna, i veliko, veliko HVALA svima koji nas podržavate i pratite.
Ponosne smo do neba!

Sadržaj teksta Odluke:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_136_2250.html

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE  2250

Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 60. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20), Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj: 135/20, 69/21 i 122/21), a u svezi s člankom 54. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 102/15 i 98/19) i Pravilnikom o Državnoj nagradi za humanitarni rad (»Narodne novine«, broj 120/15), te u svezi s člankom 15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 85/20), kao i prijedloga Odbora za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad sa sjednice održane 30. studenoga 2021. godine, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O DODJELI DRŽAVNE NAGRADE ZA HUMANITARNI RAD U 2021. GODINI

I.

Ovom odlukom Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dodjeljuje Državnu nagrada za humanitarni rad u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Nagrada), i to:

– U kategoriji – Godišnja nagrada

1. Udruzi žena sv. Nedelja »Mendula«, iz Nedešćine, Nedešćina 103 i

2. Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, iz Petrinje, Jelene Babić 18

kao najveće priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj.

II.

Nagrađenima iz točke I. ove Odluke, dodjeljuje se Nagrada u obliku povelje.

III.

Nagrada se uručuje na Svečanoj sjednici Odbora za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 230-05/21-01/3
Urbroj: 524-08-02-02/2-21-11
Zagreb, 30. studenoga 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.