Natječaj za najljepše uređenu okućnicu na području Općine Sveta Nedelja

Natječaj za najljepše uređenu okućnicu na području Općine Sveta Nedelja

Temeljem Odluke od 01. lipnja 2021. godine, Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ raspisuje
NATJEČAJ
ZA NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU
na području Općine Sveta Nedelja
Udruga žena Mendula pod pokroviteljstvom TZ Općine Sveta Nedelja organizira akciju ocjenjivanja uređenja i njegovanosti okućnica na području općine. Akcijom se potiče stanovništvo i druge zainteresirane subjekte na što kvalitetnije i privlačnije uređenje njihovih okućnica.
Odabir će se vršiti u kategoriji najljepše uređena okućnica.
Osnovni kriteriji na temelju kojih se određuje najljepša okućnica su:
• ukupan estetski dojam
• vidljivo uložen višegodišnji trud
• izbor i pravilna njega biljaka te
• poštivanje tradicije ovog podneblja.
U tu se svrhu raspisuje natječaj na kojeg se mogu prijaviti sve fizičke osobe, osim onih koji se bave djelatnošću iznajmljivanja.
Odabir najljepše uređene okućnice izvršit će odabrana komisija, koja će obići sve prijavljene objekte do kraja kolovoza te ih ocijeniti prema unaprijed utvrđenim kriterijima.
Pobjednici će se proglasiti na Dan Općine Sveta Nedjelja, 16. listopada 2021. godine, kada će im biti podijeljene prigodne nagrade za prvo, drugo i treće mjesto.
Prijave na natječaj primaju se do 31. kolovoza 2021. godine, a mogu se dostaviti
poštom na adresu: Udruga žena „Mendula“, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina
na e-mail adresu: udrugamendula@gmail.com ili
telefonom na broj: 099/2925782.
Obrazac za prijavu može se preuzeti na sljedećoj poveznici:
file:///C:/Users/korisnik/Downloads/PRIJAVNICA%20ZA%20NATJE%C4%8CAJ%20ZA%20NAJLJEP%C5%A0E%20URE%C4%90ENU%20OKU%C4%86NICU.pdf