Djeci s ljubavlju

Djeci s ljubavlju

Udruga žena Sv. Nedjelja „Mendula“ Nedešćina, pokrenula je 15.prosinca.2020. godine
novu Humanitarnu akciju pod nazivom „DJECI S LJUBAVLJU“ u svrhu prikupljanja
humanitarne pomoći za naše najmlađe sugrađane s posebnim potrebama, čije liječenje
iziskuje dodatne troškove njihovim obiteljima. (više…)