Zbog svog dugogodišnjeg društveno-humanog rada, za nesebičan i humani rad, pomaganje potrebitima, organiziranje humanitarnih akcija, stručnih predavanja, radionica za najmlađe, a pogotovu za svoju istinsku i veliku brigu za stare i nemoćne Udruga žena “Mendula” dobitnik je Priznanja Općine Sveta Nedelja u 2017. godini!