Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ Nedešćina 3. listopada 2023. godine pokrenula je 24. po redu Humanitarnu akciju pod nazivom „Budimo svjetlo i nada
onima koji nas trebaju“ odobrenu od Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Rješenjem KLASA: UP/I-550-01/23-01/20; URBROJ: 2163/1-
06/15-23-22., pod evidencijskom oznakom : IŽ-HA/OST-23-19, od 02. listopada 2023.g. a namijenjena je prikupljanju financijskih sredstava za širu zajednicu sa
područja Labinštine za obitelji i samce u potrebi-Grad Labin, Općine Sv. Nedelja, Raša, Kršan i Pićan. Humanitarna akcija trajala je do 31. prosinca 2023.g.
Vrijedne i neumorne volonterke Udruge svojim aktivnostima prikupile su ukupno 7.416,78 eura.
Sve to ne bi bilo moguće bez naših vjernih donatora na podršci i njihovi donacijama, na čemu smo im neizmjerno zahvalni.
U odličnoj suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad Područnim uredom Labin,Gradskim društvom Crvenog križa Labin, Općinama Sveta Nedelja, Raša, Kršan, Pićan i Gradom Labinom prikupljena financijska sredstva raspoređena su potrebitima.
Pomoć je pružena 10 obitelji s ukupno 35 članova na način da su se sredstva prikupljena u ovoj humanitarnoj akciji trošila sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći za kupnju drva za ogrjev, plaćanja zaostalih režijskih troškova, kupnju osnovnih životnih potrepština.
Odlukom Upravnog odbora Udruga žena „Mendula“ obitelji s više školske djece donirala je svoj rabljeni laptop.
Kako su sredstva prikupljena u ovoj Humanitarnoj akciji vrlo brzo utrošena, a broj potrebitih se povećavao, Udruga „Mendula“ je iz donacija prikupljenih tijekom
provođenja svojih aktivnosti pružila pomoć u iznosu od 1.195,50 eura za četiri potrebite obitelji s područja Labinštine.
Udruga žena Sv. Nedelja “Mendula”