Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ uz humanitarni rad, poticatelj je i pokretač raznih dječjih projekata s ciljem promicanja i očuvanja naše labinske i istarske tradicije, a time i najljepšeg spoja mladosti i ljubavi prema našim starim običajima.

Jedan od projekata širenja samosvijesti o našoj baštini te njegovanju običaja od zaborava Udruga “Mendula” započela je u ožujku 2023.g. organiziranjem radionica tradicijskog plesa za učenike od I. do VII. razreda Osnovne škole “Vitomir Širola Pajo” Nedešćina i Područnog odjela Sveti Martin.
Pod vodstvom Marčele Rajković Crevar, prof. povijesti i talijanskog jezika u OŠ Vitomir Širola-Pajo Nedešćina i aktivnoj članici RKUD-a “Rudar” Raša, osnovana je Folklorna skupina “Mendula”. Ova neumorna i radišna skupina od 18 mladih plesača u godinu dana rada zabilježila je desetke nastupa na Labinštini i Istri.
O njihovoj predanosti prema plesu dovoljno govori podatak da tijekom cijele godine, unatoč školskim aktivnostima i drugim obvezama, marljivo vježbaju i po dva puta tjedno kako bi svoj ples doveli do savršenstva.
I u tome uspijevaju, jer za svoj rad neprestano primaju brojna priznanja i pohvale.
Ove su se godine, uz “Labinski tanac”, predstavili i s novim tradicijskim plesom “Lesi”. I to na 18. susretu folklornih grupa učenika osnovnih škola Istarske županije “Fažanskom tancu 2024.” održanog 8. lipnja u Fažani te na 8. MALOJ SMOTRI FOLKLORA ISTARSKE ŽUPANIJE održanoj 22. lipnja u Barbanu.
Udruga “Mendula” je svjesna da bez motivacije i zadovoljstva te podrške i pomoći okruženja ne bi bilo ni velikih uspjeha.

Zbog toga koristimo priliku da se zahvalimo voditeljici Marčeli i našim plesačima na napornom radu te ljubavi prema čuvanju tradicije i njegovanju običaja narodne baštine te njihovim roditeljima

bez čije suradnje sve ovo ne bi bilo moguće. Hvala sviračima Peršić Ilariu i Tenčić Eciu na harmonici, Višković Lariju na mehu, učenicima OŠ “Ivo Lola Ribar” Labin i Umjetničke škole “Matka Brajše Rašana” na pratnji naših mladih folkloraša.
Posebnu zahvalu upućujemo Osnovnoj školi “Vitomir Širola-Pajo” Nedešćina na ustupljenom prostoru za vježbanje te RKUD-u “Rudar” Raša na posudbi nošnji.
Hvala vam svima što podržavate i pljeskom nagrađujete trud naših mladih folkloraša i što naša srca ispunjavate radošću i ponosom.
Pozivamo vas da nam se pridružite u plesu i veselju na Labinskim kontima te feštama u Svetom Martinu i Šumberu.