Folklorna grupa osnovnoškolaca u organizaciji Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ Nedešćina , pod pokroviteljstvom Općine Sveta Nedelja, nastupala je na Maloj smotri folklora Istarske županije, koja se održala 17.06.2023.g. u Barbanu.
Pod vodstvom prof. Marčele Rajković-Crevar i pratnju meha kojeg  je svirao Lari Višković, naši mladi folkloraši zaplesali su Labinjonski balon.