Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ Nedešćina 15. studenog 2021. godine  pokrenula je  20. po redu Humanitarnu akciju pod nazivom „DARUJMO NADU“ odobrenu od Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Rješenjem KLASA: UP/I-550-01/21-01/34; URBROJ: 2163/1-06/15-21-23., pod evidencijskom oznakom : IŽ-HA/OST-21-33, a namijenjena je Rei Martić iz Labina.

Rea je mlada 34-godišnja žena i majka malodobnog djeteta kojoj je prije desetak godina dijagnosticirana multiple skleroza. Kako godine odmiču tako i bolest napreduje. Rea se trenutno otežano kreće te su joj potrebne hodalica i invalidska kolica, potrebno je da osnaži svoje tijelo i kosti koje zbog prirode bolesti svakim danom sve više odumiru.

U ovom sivilu bolesti pojavio se tračak nade  da Rea ojača i ponovno osjeti svoj hod.

Temeljem dosadašnjih iskustava Rei je predložena je terapija tipa integralne  terapije i intenzivne kinezoterapije. Navedena terapija bi poboljšala kliničko stanje, a sastoji od vitaminske terapije, magnetoterapije, apiterapije, imunoterapije, akupunkture te kineziterapije. Provodi se svakodnevno 3 sata na dan, najmanje 30 dana u Privatnoj neurološkoj ordinaciji u Zagrebu. Troškove ove terapije ne pokriva HZZO, a troškovi terapija iznose  oko 8.700 eur-a.

Udruga žena Sv. Nedelja  „Mendula“ pokreće ovu akciju u nadi da će se kao i do sada odazvati svi ljudi dobre volje, osobito u ovo predblagdansko vrijeme,  kako bi doprinijeli da i ova akcija bude uspješna.

Stoga Vas molimo da u skladu s vlastitom procjenom i mogućnošću, financijski poduprete humanitarnu akciju uplatom na račun Posebne namjene koji  je za provođenje akcije otvoren pri OTP banci d.d.  Poslovnica Labin:

IBAN HR5624070001500015484

BIC (SVIFT ) code: OTPVHR2X

Sa naznakom „Darujmo nadu“

 

Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“

Nedešćina, 15. studeni 2021.g.